Integracja

Dostarczenie systemowi wizyjnemu obiektów do kontroli bywa jednym z trudniejszych aspektów projektu systemu wizyjnego. Dla zapewnienia niezawodności i ograniczenia kosztów, najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości uproszczenia tych mechanizmów. Najczęściej prowadzi to do integracji z elementami linii produkcyjnej, którą należy przeprowadzić w sposób możliwie mało zaburzający dotychczasowy sposób działania. Minimalizacja ingerencji jest zwykle korzystna finansowo – oznacza mniejszy nakład pracy od obu zainteresowanych stron, pozwala na kontynuowanie produkcji w trakcie instalowania systemu. Ma również pozytywny wpływ na niezawodność – proces produkcyjny toczy się w niezmienionych warunkach, dając maksymalną efektywność osiągalną siłami obsługujących go pracowników.

W tym miejscu ujawnia się przewaga indywidualnie projektowanych rozwiązań nad gotowymi instalacjami sprzedawanymi „z półki”. Mając nieograniczoną elastyczność w dopasowywaniu komponentów, oraz pełną dowolność przy tworzeniu oprogramowania sterującego, możemy stosować pomysły niekonwencjonalne, a zarazem proste i niezawodne w działaniu. W taki sposób innowacyjność buduje przewagę konkurencyjną naszych klientów, a my poszerzamy swoją bazę wiedzy, ucząc się coraz lepiej zaspokajać ich potrzeby. Podporządkowujemy opracowywany system jedynie wspólnie uzgodnionym założeniom, dotyczącym zarówno parametrów badań kontrolnych, jak i stopnia integracji z istniejącymi elementami linii, zawsze mając na względzie niezawodność całego układu.

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje

Wady

Teoretycznie proces produkcyjny nie powinien powodować powstawania braków. Tak jest w świecie idealnym; ludzkość na ziemi musi zadowolić się wystarczająco niskim poziomem wadliwych ppm. Wielkość ta zależy od specyfiki branży, zapotrzebowania odbiorcy, a także kosztów obsługi reklamacji. Ogólna tendencja do poprawy jakości występuje jednak praktycznie w całym przetwórstwie przemysłowym.

Przyczyn powstawania defektów może być nieskończenie wiele. Niektóre z nich są łatwe do eliminacji: na przykład przez zmianę dostawcy materiału albo udoskonalenie narzędzia. Jednak nie każdy problem da się rozwiązać w tak łatwy i pewny sposób. Często ogromne wysiłki dla zdiagnozowania powodów nie przynoszą żadnych odpowiedzi. „Duchy” krążą nad procesem i co pewien czas podrzucają wadliwy produkt na linię. Zdarza się też, że jesteśmy w stanie podać przyczynę występowania wady, ale jej eliminacja wymagałaby działań nie dających się obronić ekonomicznie: długotrwałego zatrzymania produkcji, zbudowania od podstaw nowego fragmentu linii, zmiany materiału na zbyt drogi – przykłady można mnożyć.

Gdy już wygląda na to, że nie unikniemy posadzenia pracownika przed stołem inspekcyjnym zgodnie z założeniami CSL-1, pomoc może przyjść od strony nowoczesnej elektroniki. Upowszechnienie fotografii cyfrowej spowodowało znaczny spadek cen również w branży kamer przemysłowych. Cyfrowe systemy wizyjnej, stuprocentowej kontroli jakości przestały być ciekawostką widywaną na filmach z japońskich fabryk pełnych robotów. Stały się ekonomiczną koniecznością, wraz ze wzrostem kosztów pracy i stałym rozwojem konkurencji.

Sortowanie

Przypuszczalnie każdy pracownik przy stuprocentowej kontroli, po kolejnej setce obejrzanych sztuk, zastanowi się: „Do którego pojemnika wrzuciłem poprzednią?” „A tę wcześniejszą?” Elektropneumatyczne elementy nie są podatne na pomyłki związane z rutyną i znużeniem. W każdym cyklu czujniki sprawdzają odpowiednie położenie mechanizmów oddzielających braki, nie dając miejsca na błąd. Możemy zatem zmniejszyć zaangażowanie sił ludzkich w proces produkcji do funkcji dostarczania materiału i odbioru wyrobu gotowego.

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje

Kamery przemysłowe

Kamery przemysłowe, mające zastosowanie w systemach wizyjnych, są w stanie pozyskać obraz przedmiotu z dokładnością na poziomie dziesiątek mikronów. Dlatego też różnica pomiędzy wzorcem a brakiem wcale nie musi być widoczna gołym okiem. Jeśli pracownicy na stanowisku kontroli wykorzystują lupę albo suwmiarkę, system wizyjny może z powodzeniem zastąpić także i tego typu narzędzia.

Co nas wyróżnia?

Systemy wizyjne firmy Wizjotronika są projektowane indywidualnie dla każdego problemu zapewnienia jakości. Pracę rozpoczynamy od opracowania studium wykonalności zadania, na podstawie co najmniej
kilkudziesięciu próbek badanych obiektów. Dzięki takiemu podejściu możemy uzgodnić z naszymi klientami korzystne warunki gwarancji niezawodnego działania.

W naszych wysiłkach skupiamy się na optymalizacji wszystkich elementów systemu. Stanowią one naszą własną myśl techniczną, nie jesteśmy związani żadnymi umowami licencyjnymi. Możemy więc dokładnie dopasować poszczególne podzespoły do potrzeb naszych klientów, oferując najwyższej jakości rozwiązania w bardzo atrakcyjnych cenach.

Takie podejście nam zachować wyjątkową elastyczność przy integracji z liniami produkcyjnymi. Możemy również – w ramach jednego wdrożenia – zapewnić natychmiastową transmisję danych na temat jakości do systemów zarządzania produkcją (ERP).

Czym jest system wizyjny?

Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że system wizyjny jest urządzeniem służącym do oceny przedmiotów na podstawie ich wyglądu. Jeśli zatem widzimy, że produkt, który właśnie wrócił do nas z reklamacją, różni się od stojącego obok wzorca, to najwyższy czas zadać sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie wdrożyliśmy prostego i niezawodnego rozwiązania, chroniącego nas przed takimi przykrymi sytuacjami.

Obrazowo ujmując, system wizyjny jest odpowiednikiem pracownika, który patrzy na każdą sztukę produktu, ocenia jej zgodność z założonymi normami i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. Mogą one dotyczyć tego konkretnego egzemplarza (np. odrzucenie z linii), całej serii lub procesu (modyfikacja parametrów produkcji, wstrzymanie pracy).

Do realizacji takiej funkcji niezbędne są odpowiednie kamery (jedna lub kilka), komputer sterujący wraz z oprogramowaniem, a także elementy wykonawcze – sortujące, zmieniające nastawy sterowania, alarmujące – w
zależności od specyfiki produkcji.

W czym możemy Ci pomóc?

Powtarzające się reklamacje? A może tylko jedna, ale za to kosztowna? Klient domagający się nieustannej poprawy procesu? Konieczność wyznaczenia operatora do żmudnego sprawdzania każdej sztuki na linii?

Wykorzystanie ludzi do takich zadań jest rozwiązaniem najprostszym, ale często zarówno nieefektywnym finansowo, jak i nieskutecznym jakościowo. Wystarczy przyjrzeć się przez chwilę człowiekowi oglądającemu dzień w dzień dziesiątki podobnych kształtów i kolorów. Pomyłka jest tylko kwestią czasu, a liczba przepuszczanych braków rośnie wraz z frustracją nad poziomem „kreatywności” swoich obowiązków zawodowych.

Nie ma na co czekać – system wizyjny uwolni Twoich pracowników od zsyłki na stanowisko stuprocentowej kontroli. Jednocześnie znacząco poprawi parametry jakościowe produkcji, pozwalając Tobie spokojnie odbierać telefony od klientów po zrealizowanej dostawie.