Co nas wyróżnia?

Systemy wizyjne firmy Wizjotronika są projektowane indywidualnie dla każdego problemu zapewnienia jakości. Pracę rozpoczynamy od opracowania studium wykonalności zadania, na podstawie co najmniej
kilkudziesięciu próbek badanych obiektów. Dzięki takiemu podejściu możemy uzgodnić z naszymi klientami korzystne warunki gwarancji niezawodnego działania.

W naszych wysiłkach skupiamy się na optymalizacji wszystkich elementów systemu. Stanowią one naszą własną myśl techniczną, nie jesteśmy związani żadnymi umowami licencyjnymi. Możemy więc dokładnie dopasować poszczególne podzespoły do potrzeb naszych klientów, oferując najwyższej jakości rozwiązania w bardzo atrakcyjnych cenach.

Takie podejście nam zachować wyjątkową elastyczność przy integracji z liniami produkcyjnymi. Możemy również – w ramach jednego wdrożenia – zapewnić natychmiastową transmisję danych na temat jakości do systemów zarządzania produkcją (ERP).

Czym jest system wizyjny?

Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że system wizyjny jest urządzeniem służącym do oceny przedmiotów na podstawie ich wyglądu. Jeśli zatem widzimy, że produkt, który właśnie wrócił do nas z reklamacją, różni się od stojącego obok wzorca, to najwyższy czas zadać sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie wdrożyliśmy prostego i niezawodnego rozwiązania, chroniącego nas przed takimi przykrymi sytuacjami.

Obrazowo ujmując, system wizyjny jest odpowiednikiem pracownika, który patrzy na każdą sztukę produktu, ocenia jej zgodność z założonymi normami i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. Mogą one dotyczyć tego konkretnego egzemplarza (np. odrzucenie z linii), całej serii lub procesu (modyfikacja parametrów produkcji, wstrzymanie pracy).

Do realizacji takiej funkcji niezbędne są odpowiednie kamery (jedna lub kilka), komputer sterujący wraz z oprogramowaniem, a także elementy wykonawcze – sortujące, zmieniające nastawy sterowania, alarmujące – w
zależności od specyfiki produkcji.

W czym możemy Ci pomóc?

Powtarzające się reklamacje? A może tylko jedna, ale za to kosztowna? Klient domagający się nieustannej poprawy procesu? Konieczność wyznaczenia operatora do żmudnego sprawdzania każdej sztuki na linii?

Wykorzystanie ludzi do takich zadań jest rozwiązaniem najprostszym, ale często zarówno nieefektywnym finansowo, jak i nieskutecznym jakościowo. Wystarczy przyjrzeć się przez chwilę człowiekowi oglądającemu dzień w dzień dziesiątki podobnych kształtów i kolorów. Pomyłka jest tylko kwestią czasu, a liczba przepuszczanych braków rośnie wraz z frustracją nad poziomem „kreatywności” swoich obowiązków zawodowych.

Nie ma na co czekać – system wizyjny uwolni Twoich pracowników od zsyłki na stanowisko stuprocentowej kontroli. Jednocześnie znacząco poprawi parametry jakościowe produkcji, pozwalając Tobie spokojnie odbierać telefony od klientów po zrealizowanej dostawie.