Co nas wyróżnia?

Systemy wizyjne firmy Wizjotronika są projektowane indywidualnie dla każdego problemu zapewnienia jakości. Pracę rozpoczynamy od opracowania studium wykonalności zadania, na podstawie co najmniej
kilkudziesięciu próbek badanych obiektów. Dzięki takiemu podejściu możemy uzgodnić z naszymi klientami korzystne warunki gwarancji niezawodnego działania.

W naszych wysiłkach skupiamy się na optymalizacji wszystkich elementów systemu. Stanowią one naszą własną myśl techniczną, nie jesteśmy związani żadnymi umowami licencyjnymi. Możemy więc dokładnie dopasować poszczególne podzespoły do potrzeb naszych klientów, oferując najwyższej jakości rozwiązania w bardzo atrakcyjnych cenach.

Takie podejście nam zachować wyjątkową elastyczność przy integracji z liniami produkcyjnymi. Możemy również – w ramach jednego wdrożenia – zapewnić natychmiastową transmisję danych na temat jakości do systemów zarządzania produkcją (ERP).

Możliwość komentowania jest wyłączona.