Integracja

Dostarczenie systemowi wizyjnemu obiektów do kontroli bywa jednym z trudniejszych aspektów projektu systemu wizyjnego. Dla zapewnienia niezawodności i ograniczenia kosztów, najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości uproszczenia tych mechanizmów. Najczęściej prowadzi to do integracji z elementami linii produkcyjnej, którą należy przeprowadzić w sposób możliwie mało zaburzający dotychczasowy sposób działania. Minimalizacja ingerencji jest zwykle korzystna finansowo – oznacza mniejszy nakład pracy od obu zainteresowanych stron, pozwala na kontynuowanie produkcji w trakcie instalowania systemu. Ma również pozytywny wpływ na niezawodność – proces produkcyjny toczy się w niezmienionych warunkach, dając maksymalną efektywność osiągalną siłami obsługujących go pracowników.

W tym miejscu ujawnia się przewaga indywidualnie projektowanych rozwiązań nad gotowymi instalacjami sprzedawanymi „z półki”. Mając nieograniczoną elastyczność w dopasowywaniu komponentów, oraz pełną dowolność przy tworzeniu oprogramowania sterującego, możemy stosować pomysły niekonwencjonalne, a zarazem proste i niezawodne w działaniu. W taki sposób innowacyjność buduje przewagę konkurencyjną naszych klientów, a my poszerzamy swoją bazę wiedzy, ucząc się coraz lepiej zaspokajać ich potrzeby. Podporządkowujemy opracowywany system jedynie wspólnie uzgodnionym założeniom, dotyczącym zarówno parametrów badań kontrolnych, jak i stopnia integracji z istniejącymi elementami linii, zawsze mając na względzie niezawodność całego układu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.