Nasi klienci

Klientami firmy Wizjotronika są podmioty z branży szeroko rozumianego przetwórstwa przemysłowego, w szczególności zajmujące się:

 • obróbką metali (w tym przemysł maszynowy i motoryzacyjny);
 • wytwórstwem z surowców niemetalicznych (ceramiki, szkła);
 • włókiennictwem i produkcją tkanin na potrzeby przemysłu;
 • produkcją spożywczą;
 • przetwórstwem papieru i poligrafią;
 • obróbką gumy i tworzyw sztucznych.

Systemy wizyjnej kontroli jakości sprawdzają się w miejscach, gdzie niezbędne jest zapewnienie zgodności każdej sztuki wyrobu z określonym zestawem cech. Pozwalają na eliminację błędów ludzkich przy monotonnych, powtarzalnych czynnościach, związanych z kontrolą i sortowaniem dużych partii towaru. Zastosowanie automatyzacji na tym etapie daje szereg wymiernych korzyści.

 1. Zapewnia stuprocentową zgodność każdej sztuki z ustaloną normą, co pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencyjnymi wytwórcami w oczach klientów.
 2. Zapobiega reklamacjom spowodowanym błędami pracowników.
 3. Zmniejsza koszty produkcji związane z zatrudnieniem i jego elementami (urlopy, zwolnienia, itp.).
 4. Dzięki praktycznie nieograniczonej wydajności pozwala podnieść tempo pracy bez angażowania dodatkowych ludzi.
 5. Daje możliwość natychmiastowej reakcji na losowe usterki procesu produkcyjnego, co pozwala skrócić czas nieefektywnej pracy i ilość zmarnowanego materiału.
 6. Upraszcza przepływ towaru przez zapewnienie jakości natychmiast po zakończeniu procesu produkcji, bez konieczności oddzielania partii przeznaczonych do sprawdzenia i tych już sprawdzonych.