Systemy wizyjne

Każdy system wizyjny firmy Wizjotronika jest od podstaw projektowany dla rozwiązania konkretnego problemu naszego klienta. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie podjąć się zarówno prostych, jak i złożonych zadań, zachowując przy tym cenę gwarantującą opłacalność wdrożenia. Na podstawie laboratoryjnego badania próbek dopasowujemy parametry kamery, obiektywu i oświetlenia do osiągnięcia żądanej dokładności. Dobieramy komputer wystarczająco wydajny dla założonego poziomu złożoności pomiaru i szybkobieżności procesu. Tworzymy niezawodne oprogramowanie, analizujące pozyskany obraz pod kątem dowolnej kombinacji cech wizualnych, takich jak:

  • wymiary geometryczne (odległości, kąty, średnice, krzywizny, …)
  • braki elementów (otworów, nadrukowań, …)
  • niewłaściwa obróbka (brak gwintu, niekompletność druku, …)
  • nadmiarowe elementy (wypływki, otwory, …)
  • wady powierzchni (zabrudzenia, zarysowania, nieprawidłowa barwa, …)
  • nieprawidłowe wybrzuszenia i zagłębienia
  • wszelkie inne cechy możliwe do zaobserwowania okiem nieuzbrojonym

Dzięki indywidualnemu podejściu możemy dokładnie zaprogramować reakcję na zmiany w obserwowanym obrazie. Najprostszym rozwiązaniem jest odrzucanie wadliwych produktów z linii przy pomocy systemów elektropneumatycznych. Możemy na bieżąco sterować procesem i w ten sposób przeciwdziałać odchyłkom zanim przekroczą dopuszczalne normy. Jest też możliwe wysłanie sygnału zatrzymującego proces, wraz z odnotowaniem tego faktu i zachowaniem fotograficznej dokumentacji obrazującej jego przyczynę.


Jesteśmy w stanie zintegrować system wizyjny z istniejącymi elementami sterowania, oraz – przy pomocy sieci komputerowej – z systemem zarządzania produkcją. Daje to możliwość bieżącego monitorowania stanu procesu produkcji, a także automatycznego tworzenia statystycznych analiz wydajności i jakości.