Wady

Teoretycznie proces produkcyjny nie powinien powodować powstawania braków. Tak jest w świecie idealnym; ludzkość na ziemi musi zadowolić się wystarczająco niskim poziomem wadliwych ppm. Wielkość ta zależy od specyfiki branży, zapotrzebowania odbiorcy, a także kosztów obsługi reklamacji. Ogólna tendencja do poprawy jakości występuje jednak praktycznie w całym przetwórstwie przemysłowym.

Przyczyn powstawania defektów może być nieskończenie wiele. Niektóre z nich są łatwe do eliminacji: na przykład przez zmianę dostawcy materiału albo udoskonalenie narzędzia. Jednak nie każdy problem da się rozwiązać w tak łatwy i pewny sposób. Często ogromne wysiłki dla zdiagnozowania powodów nie przynoszą żadnych odpowiedzi. „Duchy” krążą nad procesem i co pewien czas podrzucają wadliwy produkt na linię. Zdarza się też, że jesteśmy w stanie podać przyczynę występowania wady, ale jej eliminacja wymagałaby działań nie dających się obronić ekonomicznie: długotrwałego zatrzymania produkcji, zbudowania od podstaw nowego fragmentu linii, zmiany materiału na zbyt drogi – przykłady można mnożyć.

Gdy już wygląda na to, że nie unikniemy posadzenia pracownika przed stołem inspekcyjnym zgodnie z założeniami CSL-1, pomoc może przyjść od strony nowoczesnej elektroniki. Upowszechnienie fotografii cyfrowej spowodowało znaczny spadek cen również w branży kamer przemysłowych. Cyfrowe systemy wizyjnej, stuprocentowej kontroli jakości przestały być ciekawostką widywaną na filmach z japońskich fabryk pełnych robotów. Stały się ekonomiczną koniecznością, wraz ze wzrostem kosztów pracy i stałym rozwojem konkurencji.

Czym jest system wizyjny?

Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że system wizyjny jest urządzeniem służącym do oceny przedmiotów na podstawie ich wyglądu. Jeśli zatem widzimy, że produkt, który właśnie wrócił do nas z reklamacją, różni się od stojącego obok wzorca, to najwyższy czas zadać sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie wdrożyliśmy prostego i niezawodnego rozwiązania, chroniącego nas przed takimi przykrymi sytuacjami.

Obrazowo ujmując, system wizyjny jest odpowiednikiem pracownika, który patrzy na każdą sztukę produktu, ocenia jej zgodność z założonymi normami i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. Mogą one dotyczyć tego konkretnego egzemplarza (np. odrzucenie z linii), całej serii lub procesu (modyfikacja parametrów produkcji, wstrzymanie pracy).

Do realizacji takiej funkcji niezbędne są odpowiednie kamery (jedna lub kilka), komputer sterujący wraz z oprogramowaniem, a także elementy wykonawcze – sortujące, zmieniające nastawy sterowania, alarmujące – w
zależności od specyfiki produkcji.